مقاله آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران

مقاله آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران
رشته تحصیلی : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 32

حجم فایل (به کیلوبایت) : 47

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب
آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران
طرح موضوع و مسأله
اهمیت و ضرورت موضوع
ملاک اقتصادى
حساس ترین مسأله در شناخت انقلاب اسلامى
اهمیت ملاکها در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى
مهم ترین ملاکها در ارزیابى انقلاب اسلامى
اهداف انقلاب اسلامى بعنوان ملاک ارزیابى
اصل سوم قانون اساسى
امکانات بعنوان ملاک ارزیابى
تلفیق اهداف و امکانات
مقایسه با کشورهاى پیشرفته
مقایسه با کشورهاى همطراز
مقایسه انقلاب با قبل از انقلاب
نتیجه گیرى
منابع
---------
نتیجه گیرى
حاصل کلام آنکه اگر مبتنى بر اطلاعات وسیع و عمیق و به مدد ملاکهاى علمى و عینى که در این نوشتار مطرح شده آثار و نتایج انقلاب اسلامى را بررسى کنیم مشاهده می شود که اهداف زیادى محقق شده و اهداف زیادى هم در راستاى تحقق هستند، اما در عین حال عدم توفیقها و ناکامیهایى نیز بچشم مى خورد.
نکته آن است که نتایج مثبت براى انقلابها طبیعى و ضرورى است. زیرا انقلاب یعنى بر هم زدن وضع موجود جهت تحقق جامعه مطلوب، اما ناکامیها و نتایج منفى براى انقلابها غیر طبیعى و خطرساز است. بنابراین باید اینها نیز دقیقاً شناسایى و علت یابى شوند.