تحقیق مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

تحقیق مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 54

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
نظریه های یادگیری
فصل دوم
الگوهای یادگیری
فصل سوم
ارتباط و اثر آن در فرایند تدریس
فصل چهارم
نظریه های تدریس
فصل پنجم
الگوهای تدریس
منابع و ماخذ
------------

الگوهای تدریس

تدریس یک فرایند است و عوامل متعددی در آن نقش دارند. همه عوامل قابل مطالعه و کنترل نیستند . معلم باید در شرایط خاص چهارچوبی محدود از فرایند تدریس را به عنوان الگو انتخاب کند و مورد بررسی و نحلیل قرار دهد تا بتواند فعالیتهای آموزشی خود را به نحو مطلوبی سازماندهی کند .
...