تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار

تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 36

حجم فایل (به کیلوبایت) : 24

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

 جستاری جامعه شناختی پیرامون هویت ملی ایرانیان در قرن چهارم هجری

مقدمه
یکی از مباحث مهم جامعه شناسی فرهنگی(Cultural sociology) بحث هویت است اینکه هویت چه معنایی دارد؟ چه ساختاری دارد؟ عناصر شکل دهنده آن کدامند نقش آن در جامعه و تاریخ چیست؟ چه انواعی دارد؟ جامعه بی هویت چه خصوصیاتی دارد؟ بحران هویت چیست؟ چه رابطهای است میان هویت و ساختار اجتماعی، فرهنگی، دینی، تاریخی و سیاسی؟ و سؤالاتی از این قبیل در این مقوله قابل تقسیم بندی است.
...
ساخت اجتماعی ـ فرهنگی هر جامعه ای با هویت ملی آن سامان می یابد دین، زبان و تاریخ، ارکان اساسی و بنیادی هویت ملی هر کشوری محسوب می شوند پس از فتح ایران توسط مسلمانان ملت ایران حداقل به مدت دو قرن دچار نوعی بهت و حیرت اجتماعی ـ فرهنگی گردید از یکطرف پیام اسلامی که همان آزادی، عدالت، مساوات و توحید بود برای ایرانیان به ویژه برای توده متوسط و فقیر که در ظل نظام طبقاتی ساسانی زردشتی زندگی کرده بودند آشنا و دل انگیز بود، از طرف دیگر قومی که حامل اسلام بود زبان، دین و تاریخش با ایرانیان تفاوت داشت و سه دیگر اینکه این قوم پس از گذشت اندک زمانی رفتار مناسبی با ملت فرهنگ و تمدن ایرانی در پیش نگرفت و آنان را سخره و تحقیر نمود.
...