مقاله موقعیت جغرافیایی ایران و بررسی سازندهای البرز

مقاله موقعیت جغرافیایی ایران و بررسی سازندهای البرز
رشته تحصیلی : جغرافیا

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 31

حجم فایل (به کیلوبایت) : 18

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

مطالب:

«موقعیت ایران»

«پالئوتتیس»

البرز:

«چینه نگاری البرز»

سازند باروت:

سازند زاگون:

سازند لالون:

سازند میلا:

سازند جیرود:

سازند الیكا:

گردنه خوش ییلاق در مسیر جاده شاهرود به آزادشهر:

سازند هزار دره:

سلطان میدان:

سازند خوش ییلاق :

سازند مبارك:

سازند درود:

سازند روته:

«مسیر ایوانكی به آب سرد»

* سازند هزار دره:

* سازند قرمز تحتانی:

* سازند قرمز فوقانی:

* سازند قم:

* سازند كرج:

* سازند فجن:

* سازند زیارت:

* سازند شمشك:

* سازند دلیچای:

* سازند لار:

* گچ و ملافیر دماوند:

«گسلها»

* گسل آستانه:

* گسل مشاء:

«دماوند»

«دریاچه خزر»

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

«موقعیت ایران»

ایران یا بخشهایی از ایران تا اوایل پرمین جزئی از قاره گندوانا بوده است. شواهد نشان می دهد كه صفحه ایران نسبت به وضعیت فعلی خود جابجا شده است و بخش سرتاسری عربستان در سمت ایران، حاشیه پالئوتتیس به شمار می رفته است. قسمت اعظم حاشیه مزبور بعداً طی كوهزایی آلپ و زیر راندگی و برخورد عربستان به ایران از بین رفته است. ...

...

سازند مبارك:

سازند مبارك یك سازند آهكی است با میان لایه های شیل. تماس زیرین آن با خوش ییلاق تدیجی است و تماس بالایی با درود به صورت دیس كونفورمیتی كه مرز فرسایشی است. مبارك در كربونیفر زیرین ته نشین شده است كه به علت پیش روی دریا در مناطق عمیق راسب شده است. در كربونیفر میانی و فوقانی دریای پیش رونده در ایران در حال عقب نشینی بوده و تنها در حاشیه شمالی البرز و ایران مركزی و در محل دریای پالئوزوئیك زیرین حوضه هایی مستقر بوده است و در سایر نقاط ایران فرسایش عمومی را پشت سرگذاشته است. برخی آن را به كوهزایی هرسی نین نسبت می دهند و برخی به گسترش یخچالها در كربونیفر پسین. با افزایش یخچالها سطح آب پایین می آید مبارك از آب خارج می شود و یك دوره نبود رسوبگذاری اتفاق می افتد. بعد با ذوب یخچالها افزایش سطح ابها را داریم در نتیجه توالی رسوبات درود ، روته و نسن بر جای گذاشته می شوند كه ما نسن را در این منطقه نمی بینیم.

سازند درود:

نام این سازند از روستای درود گرفته شده است و از 4 واحد به شرح زیر تشكیل یافته است:

1- شامل كنگلومرا است و حاكی از دگرشیبی رسوبات پرمین بر روی رسوبات مختلف پالئوزوئیك است.

2-  كنگلومرا و شیل رنگین.

3-  آهك بیوژنیك فوزولین دار.

4-  سیلت استون شیل ، ماسه سنگ.

سازند درود به پرمین زیرین تعلق دارد.

سازند روته:

شامل 6 واحد لیتولوژیكی است. این سازند اساساً از آهك خاكستری تا تیره كه در آن تناوبی از لایه های نازك مارنی نیز وجود دارد تشكیل یافته و حاوی فسیل های فراوان است. ....

...