آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : word

حجم فایل : 9956 KB

تعداد صفحات : 198

بازدیدها : 1039

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 25000 تومان

خرید این فایل

آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق الکترونیک آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری در 198 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق- الکترونیک

در 198 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

عنوان.........صفحه

 

فصل اول ر‌

آنتن ها    ر‌

1-1-آشنایی با آنتن ها          1

1-1-1- چگونگی تشعشع     1

1-1-2- تشعشع کننده های سیمی در فضا           2

1-1-3- توزیع های ولتاژ و جریان       3

1-1-4- آنتن های تشدید       4

1-1-5- بهره آنتن  6

1-1-6- بهره جهتی 6

1-1-7- جهتداری   7

1-1-8- بهره توان  7

1-1-9- مقاومت آنتن           8

1-1-10- مقاومت تشعشعی آنتن         8

1-1-11- اتلافات آنتن و بازدهی         8

1-1-12- پهنای باند، پهنای پرتو و پلاریزاسیون آنتن ها     9

1-1-13- اثرات زمین بر روی آنتن ها 11

1-1-14- آنتن های زمین نشده           11

1-1-15- آنتن های زمین شده            13

1-1-16- تزویج آنتن در فرکانس های متوسط     14

1-1-17- انتخاب نقطه تغذیه 16

1-1-18- تغذیه ولتاژ و جریان           16

1-1-19- امپدانس نقطه تغذیه            17

1-1-20- آنتن های جهتی فرکانس زیاد 17

1-1-21- آرایه های دو قطبی 18

1-2-انواع آنتن ها  18

1-3- آنتن های میکرواستریپ            22

1ـ 3-1- تشعشع کننده های میکرواستریپ          24

1-3-2- روش های تحلیل و طراحی آنتن میکرواستریپ     27

1-3-3- بهینه سازی،طراحی و نتایج حاصل       31

فصل دوم 40

رادارها   40

2-1- اطلاعات کلی در مورد رادارها    41

2-1-2- رادار با شاخص موقعیت(نقشه ـ طرح)    42

2-1-3- رادار هوابرد با منظر جانبی    42

2-1-4- مزایای استفاده از داده های رادار          42

2-1-5- برداشت اطلاعات به وسیله رادار چگونه است؟     44

2-1-6- نمودار(گراف)انرژی به زمان  45

2-1-7- هندسه برداشت(تصویر برداری) اطلاعات رادار   46

2-1-8- واژه شناسی رادار    47

2-1-9- طیف مایکرویو و خصوصیات آن         48

2-1-10- باندهای رادار       50

2-1-11- اثر متقابل عارضه و شاخص های داده (تصویری )          51

2-1-12- پلاریزاسیون سیگنال رادار   52

2-1-14- تفکیک مکانی      54

2-1-15- رادار با روزنه مصنوعی یا سار         55

2-1-16- رادار با روزنه واقعی          56

2-1-17- اعواج در تصویر رادار        57

2-1-18- سایه رادار           59

2-1-19- سیستم های رادار هوایی       61

2-1-20- سیستم های رادار فضایی (فضابرد)     62

2-1-21- کاربردهای رادار   67

2-2- رادار ردگیری(جستجو) 68

2-2-1- ردیابی و جهت گیری(جهت یابی)         70

2-2-2- مونو پالسی(جهت گیری مشابه)            81

2-2-3- رهگیری مونوپالس با ترتیب آرایه ای    82

2-2-4- مونوپالس یک کانالی و دو کانالی           83

فصل سوم            86

آنتن آرایه فازی      86

3-1- آشنایی با آنتن آرایه فازی           87

3-1-1- آنتن های آرایه ای چیستند؟     87

3-1-2- غیر فعال در مقابل فعال         87

3-1-3- مفهوم آنتن 88

3-1-4- مزایایAESA         89

3-1-5- استفاده های دریایی   90

3-1-6- عملکرد    90

3-1-7- تئوری      91

3-1-8- ریاضیات  91

3-1-9- ویژگی های AN/SPY-1        92

3-1-10- رادار تصویربرداری از کنار( که از اثر داپلر برای افزایش شدت قدرت تشخیص در رهگیری استفاده می کند.)           94

3-1-11- دیگر سیستم های زمینی و دریایی       95

3-2- آنتن های آرایه فازدار میکرواستریپ هدایت شده       96

3-2-1- انتقال گر فاز خط تراگسیل      98

3-2-3- نتایج آزمایش          106

3-3- آنتن آرایه فازی و زیر سامانه های باریکه ساز در رادار آرایه فازی        112

3-3-1- تئوری جریان آرایه(تئوری عملکرد آرایه)           113

3-3-2- گیرندهDBF            117

3-3-3- طرح فرستنده DBF  119

3-3-4- نتایج شبیه سازی     120

فصل چهارم          130

4-1- طرح های آنتن میکرواستریپی برای کاربردات رادار  131

4-1-1- ویژگی های اصلی رادیاتور     132

4-1-2- پیکربندی آنتن        134

4-1-3- آنتن های اصلاح یافته در LRDE           135

4-1-4- ظهور گرایشات در آنتن های میکرواستریپ         139

4-2-اصلاح آنتن حاوی آرایه میکرواستریپ برای کاربردات چندباندی و پهن باند           140

4-2-1- پیکربندی آنتن        142

4-2-2- نتایج و مباحث آزمایش          145

4-3- آنتن میکرواستریپ برای کاربردات رادار   156

4-3-1- نتایج و طراحی آنتن 158

4-4-آنتن های حاوی آرایه فازمتصل برای کاربردات راداری پهن باند و چند باند            167

4-4-1- آرایه های متصل     168

4-4-2- ویژگی های کلی      170

4-4-3- آرایه اتصال شکاف ها           171

4-4-4- آرایه اتصال دوقطبی ها         179

منابع و مأخذ         182

 

 

چکیده

در این پژوهش سعی شده است در ابتدا به تاریخچه ، مزایا، معایب و کاربردهای آنتن میکرو استریپ می پردازیم . تغذیه ، پلاریزاسیون و انواع آنتن میکرو استریپ با تاکید بر نوع پچ مستطیلی و تغذیه کواکسیال را بحث میکنیم . انواع روش های تحلیل آنتن میکرو استریپ را مشخص میکنیم . در فصل بعدی با آنتن های آرایه فازی آشنا می شویم و هدف از به کارگیری انتقال دهنده ی فاز در یک آرایه ی خطی آنتن اسکن زاویه است . در فصلی دیگر به کاربردات آنتن های میکرو استریپ و آرایه فازی در سامانه های راداری(پهن باند و جستجو) می پردازیم.

 

فصل اول

آنتن ها

1-1-آشنایی با آنتن ها

 

برای تزویج خروجی یک فرستنده و یا ورودی یک گیرنده به فضا نوعی سیستم واسطه ضروری است. ساختمان این سیستم باید طوری باشد که توانایی تشعشع امواج الکترومغناطیسی و یا دریافت آنها را داشته باشد. آنتن چنین سیستمی است و این سیستم برای تبدیل جریان فرکانس زیاد به امواج الکترومغناطیسی و یا بالعکس به کار برده می شود. معمولاً آنتن از یک جسم فلزی ، اغلب به صورت سیم یا مجموعه ای از سیم ها درست شده است.

مکانیسم های واقعی تشعشع را می توان توسط معادلات ماکسول به طور کمی تشریح نمود. مطالعه رفتار یک جریان RF  در یک سیم نشان می دهد که تمام انرژی اعمال شده به یک سر سیم به انتهای آن نرسیده و قسمتی از آن فرار می کند یعنی تشعشع حاصل می شود. هم چنین می توان رابطه ریاضی برای این انرژی فراری بدست آورد، که در نتیجه نه فقط میزان انرژی بلکه جهات یا جهات تشعشع آن مشخص می شود. چون این روش محاسبه تشعشع کمی پیچیده است، در این قسمت تشعشع را از جنبه نظر کیفی بر پایه رفتار امواج ساکن و متحرک در یک خط انتقال مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-1- چگونگی تشعشع

 

خط انتقال مدار باز شکل(1-1) را در نظر بگیرید مشاهده می شود امواج رفت و برگشت با یکدیگر ترکیب شده و موج ساکن در حالی که شکم ولتاژ در نقطه مدار باز است، عرضه می گردد. در اینجا تمام انرژی از محل مدار باز به خط انتقال منعکس نمی گردد بلکه قسمت کمی از انرژی الکترومغناطیسی از سیستم فرار نموده و بنابراین تشعشع حاصل می شود تشعشع به خاطر این است که در خطوط نیرویی که به طرف مدار باز در حرکت هستند به صورت معکوس شدن فاز، وقتی که به مدار باز می رسند رخ می دهد. به دو علت قسمتی از موج که از سیستم فرار می کند نسبت به باقی مانده موج، خیلی کوچک است اول، اگر محیط اطراف را به عنوان بار خط انتقال به حساب آوریم، دیده می شود که عدم تطبیق به وقوع می پیوندند. در نتیجه مقدار کمی از توان در بار تلف می شود. واضح است تشعشع از یک انتها، تشعشع از انتهای دیگر را حذف می کند علت این است که آنها دارای پلاریته متفاوتی بوده و در فاصله ای خیلی کوچکتر از طول موج واقع شده اند. عکس مطالب فوق هم صادق است، یعنی خطوط انتقال دو سیمه در فرکانس پایین تشعشع نمی کنند. برای حل مسئله فوق به نظر می رسد که قسمت مدار باز را وسیع سازیم.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید