پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی بین افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی بین افراد ورزشكار و غیر ورزشكار پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی بین افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 2060 KB

تعداد صفحات : 50

بازدیدها : 795

برچسبها : دانلود پایاان نامه ورزش و افسردگی

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

خلاصه فصول

چنانچه در مطالب آورده شده در این تحقیق در فصول پیش گفته شد سؤال و مسئله تحقیق این بوده است که آیا رابطه ای بین افسردگی و ورزش وجود دارد ؟

و فرضیه مربوط به آن عبارت از افرادیکه به فعالیت های بدنی و ورزش می پردازند . افسردگی کمتری را تجربه می کنند تا آنکه در این بین فعالیت ندارد .

منطق مطالعه و تحقیق بر حسب علاقه به موضوع و همچنین نیازی قابل لمس در پرداخت به این مسئله در جامعه فعلی ما می باشد . نمونه انتخابی در این پژوهش (60) نفر آزمودنی مرد انتخاب شده اند . متغیرهای این پژوهش متغیر مستقل (ورزش) متغیر وابسته (افسردگی) است و توسط این تحقیق ارزشیابی شده اند که میزان تأثیر ورزش بر افسردگی است .

روش نمونه برداری از طریق تصادفی بوده است و با استفاده از لیست افراد از قبل تنظیم شده بودندبا در نظر گرفتن حدود سنی تحصیلات و همچنین تنوع محیطی ، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آزمودنیها در یک موقعیت آزمایشی کاملاً استثنایی را لحاظ زمانی و مکانی و بسیار مناسب تعیین شده است تا با اطمینان لازم به توان نتایج را تعمیم داد .

طرح تحقیق مورد استفاده در خصوص سنجش میزان افسردگی در آزمودنیها ، پرسشنامه افسردگی بک بوده است و نیز برای کسب نتایج و انجام تجزیه و تحلیل های آماری از مقیاس و نسبی و فاصله ای و میانگین حسابی و انحراف استاندارد استفاده شده است و همچنین برای ارزیابی نتایج نهایی یافته ها تحقیق و مقیاس دو گروه آزمایش از شاخص های مقایسه آزمون استودنت برای گروههای مستقل یک عامل در دو سطح آزمودنی ها متفاوت استفاده شده است .

نتیجه کلی از اجرای آزمون اینکه تفاوت نسبتاً قابل ملاحظه ای ما بین نمرات دو گروه آزمودنی ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر ابتلا به افسردگی مشاهده شده است و این مسئله در هر دو سطح 01/0 و 05/0 در یک آزمون یک دامنه به اثبات رسیده و نتایج حاصله با توجه به زمینه انتخاب آزمودنیها جامعه آماری را می توان با اطمینان به جمعیت کل در همین نسبت و ویژگی های مطرح شده قابل تعمیم است .

در یک جمع بندی کلی بایستی گفته شود که کاراترین مکانیسم در داشتن ضد افسردگی در ارتباط با موضوع مورد تحقیق به نظر می رسد با توجه به فراگیری بودن آن و داشتن پشتوانه های تحقیقی و تأییدهای مناسب می توان گفت که نظریه شناختی اثرات ضد افسردگی می تواند باشد .

مشکلات و محدودیتهای تحقیق :

1-عدم صداقت آزمودنیها و ترس از افشاء شدن حالات روانی خود .

2-وقت ناکافی عدم دستیابی کاملتر به منابع شناسایی بیماری و زمینه های موجود و اماکن مورد نظر جهت پرداخت مسئله .

3-ذهنیت نا مساعد جامعه به قبول انجام پژوهش و تحقیق و بررسی در مسایل اختلالات روانی است و این در جلوگیری از ظهور کاملتر روش های تحقیق بسیار جدی است .

4-بها دادن مسئولین در جهت رفع و بررسی و رفع مشکلات روانی و شاید هم عدم شناخت صحیح از بغرنج بودن و ضرورت پرداختن به مسئله به این مهمی باشد و شاید اینکه هنوز مسأله حاد نشده و لذا پرداختن و بها دادن به حل مسأله از الویت و ضرورت برخوردار باشد .

...

پروژه بررسی رابطه ورزش و افسردگی

فهرست مطالب

فصل اول

- روش انجام تحقیق

- پیش فرض

- جامعه آماری دقیق

- نمونه ی دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

- مقدمه

- هدف کل تحقیق

- فرضیه

- روش آماری تحقیق

- تعریف واژه ها

الف - افسردگی چیست؟

ب- تعریف ورزش

مقدمه

موضوع تحقیق

هدف کلی و آرمانی تحقیق

فرضیه

فایده تحقیق

روش انجام تحقیق

پیش فرض

جامعه آماری تحقیق

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری

روش آماری تحقیق

متغیرهای پژوهش

روش جمع آوری داده ها

فصل دوم - مبانی نظری

- تعریف افسردگی

- علائم افسردگی

- نشانه افسردگی

- طبقه بندی افسردگی

- دوره افسردگی

فصل سوم

- جامعه تحقیق

- نمونه برداری

- نمودار شماره 1

- نمودار شماره 2

- نمودار شماره 3

- نمودار شماره 4

- ابزار تحقیق

- نمودار شماره 5

- نمودار شماره 6

- دستور اجرا

- نحوه نمره گذاری

- طرح آزمایشی

الف - متغیر مستقل ( ورزشی )

ب- متغیر وابسته ( افسردگی )

- شیوه اندازه گیری

- کنترل ها

- نمودار شماره 7

- نمودار شماره 8

فصل چهارم

- تجزیه و تحلیل

- تحلیل نتایج

- شیوه اندازه گیری

- شیوه گروه بندی

- جدول شماره 1

- جدول شماره 2

- محاسبه داده های آماری گروه اول ( ایکس 1 ) غیرورزشکاری

- محاسبه داده های آماری گروه دوم ( ایکس 2 ) ورزشکار

- جدول شماره 3

- جدول شماره 4

- تدوین یافته ها

- آزمون و مقایسه دو گروه مستقل میانگین

- جدول شماره 5

- فرض صفر

- فرض خلاف

- نتیجه

فصل پنجم - نتیجه گیری و بحث

- بحث و نتیجه گیری

- خلاصه فصول

- مشکلات و محدودیتها

- پیشنهادات

- منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید