پایان نامه رابطه هوش هیجانی و خلاقیت دانش آموزان

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و خلاقیت دانش آموزان پایان نامه رابطه هوش هیجانی و خلاقیت دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 828 KB

تعداد صفحات : 200

بازدیدها : 2850

برچسبها : هوش هیجانی خلاقیت

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا در بین دانش آموزان دوره متوسطه همبستگی بین هوش هیجانی و خلاقیت آنان مشاهده می شود یا نه ؟

اهداف پژوهش

هدف اصلی در این تحقیق

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری منطقه 11 تهران می باشد.

اهداف فرعی

1- بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دختر و پسر.

2- بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دختر رشته های ریاضی و تجربی وانسانی .

3- بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان پسر رشته های ریاضی و تجربی وانسانی.

4- بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دختر سال اول عمومی

5- بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان پسر سال اول عمومی.

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

از آنجا که توجه به هوش هیجانی و خلاقیت نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد لازم ا ست دست اندرکاران نظام آموزشی توجه به پرورش و رشد و شکوفایی خلاقیت را در نظر دا شته باشند.

بایستی به معلمان خاطر نشان ساخت که رفتار خلاق و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن رفتار را می توان تغییر داد و در بهبود آن تلاش کرد. بار آن، لذا شناخت خصوصیات افراد خلاق و ویژگیهای شخصیتی آنها امری ضروری است.

نلر یک مانع بر سر راه خلاقیت را نحوه تفکر دانش آموزان درباره خودشان می داند که آنها ارزیابی های منفی از خود داشته و نیز عدم باور داشتن خود می تواند خلاقیت را پایین بیاورد.

گلمن معتقد است می توانیم با شناسایی پایه های هوش هیجانی و آموزش به افراد، توانایی درک خود، مقاومت و کنترل احساسات خود را افزایش دهیم و در ابعاد مختلف رشد در بعد شناختی هیجانی اخلاقی و اجتماعی تغییرات زیادی ایجاد کنیم .

گمان بسیاری از محققان مانند گیلفورد و تورنس این است که خلاقیت را باید مجموعه یکپارچه از عناصری مانند (سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط) دانست که در کنار هم صفتی وحدت یافته را به نام خلاقیت می سازند.

هوش هیجانی و بهره هوشی

سالها بود که IQبه عنوان مهمترین پیش بینی کننده موفقیت آتی افراد در زندگی مطرح بود و تصور براین بود که افرادی که دارای میزان ضریب هوشی بالاتری باشند، نسبت به دیگران موفق تر خواهند بود. در نتیجه این گونه تصورات حتی در مدارس نیز سعی بر این بود که آگاهی و دانش بچه ها را تا حد ممکن افزایش دهند و به آموزش بهای زیادی داده می شد. اما تحقیقات اخیر نشان می دهند که IQبه تنهایی نمی تواند بیان کننده علل موفقیت افراد در سر کار یا زندگی باشد. چرا که ما می توانیم افرادی را ببینیم که دارای ضریب هوشی بالایی هستند و در تحصیل موفق بوده اند اما در زندگی به عنوان یک فرد موفق مطرح نمی باشند.

در ارتباط با این که IQ به تنهایی نمی تواند پیش بینی کننده عملکرد شغلی افراد باشد، در سال 1984 تحقیقات جی هانتر و آرهانترنشان داد که در بهترین وضعیت IQ مسئول 25 درصد تغییرات می باشد. درسال 1996 نیز استرنبرگبا بررسیهای مختلفی که در زمینه هوش انجام داد به این نتیجه رسید که IQمی تواند حداکثر 10 درصد و حداقل 4 درصد مسئول موفقیتهای افراد باشد که البته 10 درصد واقعی تر به نظر می رسد. محققان زیادی نیز اظهار می دارند که هوش هیجانییک جزء لازم برای رهبری اثربخش می باشد. یک فرد بدون هوش هیجانی حتی اگر بهترین آموزشها را در جهان دیده باشد و دارای ذهنی تحلیلی و دقیق باشد و بهترین ایده ها را هم در سر داشته باشد، باز هم نمی تواند یک رهبر بزرگ باشد. ...

نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان

معلمان در فرایند یاددهی- یادگیری و ایجاد تفکر خلاق در دانش آموزان دارای نقش اساسی هستند. خلاقیت معلم، نگرش وی نسبت به خلاقیت، سبک تدریس وی، شیوه اداره کلاس و حتی شخصیت معلم در پرورش تفکر خلاق و ایجاد تفکر انتقادی نسبت به مسائل در دانش آموزان تاثیر فراوان دارد. در واقع موثرترین و کارسازترین مولفه نظام تعلیم و تربیت معلم است. البته این بدان معنی نیست که سایر مولفه های نظام تعلیم و تربیت از قبیل کتاب، برنامه درسی ، مدیریت و ... بی تاثیر است که جالب این جاست که اولا تاثیرگذاری این مولفه ها هرگز با میزان اثر معلم برابری نمی کند و ثانیا این تاثیرگذاری نوعا بصورت مستقیم نبوده و با عبور از صافی معلم که مرکب از ذهنیتها- نگرشها و قابلیتهای اوست. نهایتا بر دانش آموزان نیز اثر می گذارد. به عبارت دیگر عنصر معلم در هر نظام آموزشی را بایستی آینه تمام نمای درجه توفیق آن نظام در تحقق اهداف جامع آن نظام دانست که فلسفه وجودی آنرا تشکیل می دهد.

برای پرورش خلاقیت در دانش آموزان معلم خود نیز باید خلاق باشد. معلم باید آگاهی کافی در مورد خلاقیت داشته باشد و به عوامل پرورش دهنده، موانع و فرایند خلاقیت آگاهی داشته باشد.

میرافضل در این مورد می گوید: عدم آگاهی معلمان گاه به تدریج و گاه کاملا سبب از بین بردن خلاقیت طبیعی کودک می شود. معلمانی که فقط برای بعد حافظه تاکید دارند با یادگیری حافظه ای و اطاعت صرف دانش آموز علاوه بر از بین بردن نیروی خلاق کودک، به قدرت بیان استدلال و ابداع او ضربه وارد می کنند و در نتیجه فرایندهای خلاقیت یا از بین رفته و یا بسیار کاهش می یابد.

بعضی از شواهد نشان می دهد که شیوه های تدریس انسانگرا سبب پرورش خلاقیت دانش آموزان می شوند. ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان مسئله

اهمیت وضرورت موضوع پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های تحقیق

متغیرها

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها

الف ) تعاریف نظری

ب) تعاریف عملیاتی

فصل دوم :پیشینه تحقیق

پیشینه موضوع پژوهش درایران

پیشینه موضوع پژوهش در جهان

مبانی نظری تحقیق

تعریف هیجان

تعریف هوش

ریشه های تاریخی هوش هیجانی

هوش هیجانی و بهره هوشی

آموزش هوش هیجانی

آیامی توان هوش هیجانی را آموخت و آموزش داد

برنامه های آموزشی که مستقیماً در مورد هوش هیجانی می باشند

رشد تنظیم هیجانی

عوامل موثر در قابلیت هیجانی

نقش خود

مهارت های قابلیت هیجانی

هوش هیجانی در محیط کار

هوش هیجانی و تفکر انتقادی

تمایز بین احساسات سازنده و مخرب

استفاده از عواطف برای تعیین اهداف

طبقه بندی هیجانی

انگیزش وهیجان

ترس هیجان

دلیل اهمیت عواطف چیست

چگونگی شکل گیری هوش هیجانی

انواع هوش

مدل های هوش هیجانی

ویژگیهای آزمون هوش هیجانی

آزمونی Eqi

زمینه های تاریخی هوش هیجانی

نظریه سالوی

هوش هیجانی وهوشبهر بالا

خلاقیت چیست

تعریف خلاقیت

مراحل خلاقیت

نظریه های خلاقیت

رویکردتداعی گری و رفتار گرایی

رویکرد شناختی

رویکرد روان کاوی

رویکرد انسان گرایی

رویکرد روان سنجی

ویژگیهای افراد خلاق

موانع خلاقیت

موانع خلاقیت در مدرسه

محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت

نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونهوروش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on)

ب: آزمون خلاقیت عابدی

روش آزمون خلاقیت عابدی

چگونگی اجرای تحقیق

شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت

روش آماری

روش تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه :

شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها

نمودار هوش هیجانی

نمودار خلاقیت

آزمون فرضیه اصلی

نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت

نتایج آزمون همبستگی

آزمون فرضیه های فرعی

یافته های تحقیق

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه

پیشنهادات

الف : پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده

ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

ج: پیشنهادات جانبی

محدودیتها

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست

پرسشنامه هوش هیجانی بارآن

پرسشنامه خلاقیت عابدی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید